бесплатно по России
0

Вы здесь

Наши клиенты

Торговая сеть «Виват» — один из лидеров розничной торговли Прикамья.

  • Расположено в Ленинградской области.
  • Основано в 2000 году.
  • Крупнейший производитель преформ на Северо-Западе России.
  • Cертификат ISO 9001.
  • Мощности производства - 700 млн. преформ в год.
  • Количество работников - 100 человек.
  • Оборудование Netstal, Husky.

ЗАО «Электронмаш» – это современное промышленное предприятие, разрабатывающее и предоставляющее заказчикам системные решения в области электроснабжения и автоматизации производства.

Сеть магазинов «Улыбка радуги», с 2004 года известная петербургскому покупателю, представляет собой образец дрогери. Магазины шаговой доступности, торгующие непродовольственными товарами для женщин — парфюмерией, косметикой и товарами бытовой химии.

Amway - компания в США, входящая с 2000 года в корпорацию Alticor. Компания занимается производством и продажей средств личной гигиены, бытовой химии, косметических средств, биологически активных добавок к пище и др

PRISMA – это финская сеть гипер- и супермаркетов

«Лэнд» сегодня – это крупнейшая в Санкт-Петербурге сеть супермаркетов премиум-класса

Санаторий располагается в живописном месте в предгорье Салаирского кряжа на границе Кемеровской и Новосибирской областей, равноудаленном расстоянии относительно близлежащих региональных центров: 120 км от Кемерово и 130 км от Новосибирска.

Компания «Торговый Дизайн-Санкт-Петербург» специализируется на комплексном оснащении объектов торговли и общественного питания профессиональным оборудованием.

Сеть супермаркетов

Лента – одна из крупнейших и динамично развивающихся сетей розничной торговли в России.
Основанная в 1993 году в Санкт-Петербурге, компания на протяжении 20-ти лет является одним из лидеров российского ритейла.

ИКЕА это шведская компания, которая вот уже более 60 лет создает мебель и предметы интерьера собственного дизайна

Amway - firma w USA, z 2000 roku część korporacji Alticor. Firma produkuje i sprzedaje produkty do pielęgnacji ciała, chemia gospodarcze, kosmetyki, suplementy diety i inne.

LEROY MERLIN — międzynarodową firmą specjalizującą się w sprzedaży towarów dla budownictwa, dekoracji i budowy domów, willi i ogrodów. Leroy Merlin pomaga ludziom na całym świecie wyposażyć dom i poprawić jakość życia.

Sieć supermarketów

Przedsiębiorstwo "Rubikom" dziś jest jednym z uznanych liderów wsród producentów branży spożywczej w Republice Kazachstanu. Firma została założona w grudniu 1994 r.

Sieć sklepów czynna od 2004 roku w Sankt-Petersburgu jest przykładem drogerii. Pobliskie sklepy z towarami dla kobiet - perfumy, kosmetyki i wyroby chemii gospodarczej.

Firma z Sankt-Petersburga specjalizuje się w kompleksowym wyposażeniu obiektów handlowych i gastronomicznych profesjonalnym sprzętem.

Sp. z o.o. «OLEKS HOLDING М» - energiczny i zgrany zespół. Lider na rynku rosyjskim w dziedzinie projektiwania technologicznego i kompleksowego wyposażenia sklepów, założona w 1995 roku. 

SA «Elektronmasz» – nowoczesne przedsiębiorstwo przemysłowe, rozwija i zapewnia rozwiązania systemowe w w dziedzinie elektryczności i automatyki przemysłowej.

SA «KRASCWETMET» ma długą historię, dziś jest największym na świecie producentem afinacyjnych metali z grupy platynowców, złota i srebra, z przetwarzaniem wszystkich znanych rodzajów surowców.

Stosowanie zaawansowanej technologii, wytwarzanie produktów wysokiej technologii, stały dochód, gwarancje socjalne dla pracowników - to są nie tylko słowa, ale prawdziwy cel naszej firmy.

- Znajduje się w obwodzie Leningradskim

- Założone w 2000 roku.

- Największy producent preform w północno-zachodniej Rosji.

- Certyfikat ISO 9001. 

- Moc produkcyjna - 700 mln preform rocznie.

- Liczba pracowników - 100 osób.

- Wyposażenie Netstal, Husky. 

Sanatorium położony jest w malowniczym miejscu u podnóża Wyżyny Sałairskiej na granicy regionów obwodów Kemerowskiego i Nowosybirskiego, w równej odległości do centrów regionalnych: 120 km od Kemerowo i 130 km od Nowosybirska.

«Bars» jest najstarsze i największe przedsiębiorstwo komercyjne na terytorium m. Riazań i obwodu  Riazańskiego.

«Lend» dziś - jest największą w Petersburgu siecią supermarketów klasy premium

Sieć handlową "Wiwat" - jeden z czołowych detalistów regionu Prikamje.

X5 Retail Group N.V. – firma №1 na rynku detalicznym Rosji

Nabywcami również są: dworce, sklepy elektroniczne, sieci handlowe w regionach. Przechowalnie te są bardzo interesujące, ponieważ są one wygodniejsze w użyciu niż zwykłe. Dla centrum handlowych oferujemy automatyczne przechowalnie z wbudowanym walidatorem banknotów lub, co bardziej aktualne i mniej kosztowne - walidatorem monet. Nasza firma dostarcza przechowalnie w krótkim terminie, ponieważ są one zawsze dostępnę.

Lenta – jedna z największych i najszybciej rozwijających się sieci handlowych w Rosji. Założona w 1993 roku w Sankt Petersburgu, firma już ponad 20 lat jest jednym z liderów na rosyjskim rynku detalicznym.

PRISMA – fińska sieć hipermarketów i supermarketów

IKEA to szwedzka firma, która od ponad 60 lat produkuję mebli, a także artykuły dekoracyjne pod własną marką

Amway ist ein Unternehmen in den USA, das seit 2000 Mitglied der Körperschaft Alticor ist. Das Unternehmen befasst sich mit Produktion und Verkauf von persönlichen Hygienemitteln, Haushaltschemie, Kosmetik, Nahrungsergänzungsmitteln u.a.m.

Leroi Merlen ist ein internationales Einzelhandelsunternehmen, das auf dem Verkauf der Waren für Bau, Ausstattung von Haus, Datsche und Garten spezialisiert ist. Leroi Merlen hilft den Menschen, ihre Wohnungen weltweit baulich ausgestalten und die Lebensqualität verbessern.

Netz der Supermärkte

Die GmbH "RUBIKOM" ist heute einer der anerkannten Branchenführer unter den größten Hersteller der Nahrungsindustrie der Republik Kasachstan. Das Unternehmen wurde im Dezember 1994 gegründet.

Das Netz von Geschäften "Ulybka radugi", die dem Petersburger Käufer seit 2004 bekannt ist, ist ein Drogerie-Muster. Naheliegende Verkaufsstellen, die mit Konsumgütern für Frauen - Parfüm, Kosmetik und Haushaltschemie handelt.

Das Unternehmen "Torgowy Design - St.Petersburg" wird auf komplexer Versorgung von Handelsobjekten und Gaststätten mit professionellen Anlagen spezialisiert.

Die GmbH "OLEX HOLDING M" ist ein energischer und kollegiales Team. Russischer Marktführer im Bereich technologisches Projektieren und komplexe Versorgung von Einzelhandelsunternehmen, gegründet im Jahr 1995. 

Die geschlosene AG "Elektronmasch" ist ein moderner Industriebetrieb, der Systemlösungen im Bereich Stromversorgung und Produktionsautomatisierung entwickelt und den Kunden anbietet.

Die offene AG "Kraszwetmet" hat einen langen historischen Weg hinter sich und ist heute der weltweit größte Hersteller affinierter Metalle der Platingruppe, von Gold und Silber, der alle bekannten Rohstoffarten verarbeitet.

Nutzung moderner Technologien, Herstellung hochtechnologischer Produkte, stabiler Gewinn, Sicherstellung von Sozialgarantien für unsere Mitarbeiter sind keine erhabenen Worte sondern reale Ziele der Tätigkeit unseres Betriebes.

- Im Leningrader Gebiet. 

- Gegründet im Jahr 2000. 

- Der größte Hersteller von Präformen in der Nordwestregion Russlands. 

- Zertifikat ISO 9001. 

- Produktionskapazität - 700 Mio. Präformen jährlich. 

- Arbeiterzahl - 100 Personen. 

- Anlagen Netstal, Husky. 

Das Sanatorium befindet sich an einem malerischen Ort im Vorgebirge des Salairski Berggürtels an der Grenze zwischen dem Kemerowskaja und Nowossibirskaja Gebiete, gleich entfernt von den naheliegenden Regionalzentren: 120 km von Kemerowo und 130 km von Nowossibirsk.

Der Komplex "Bars" ist das älteste und größte Handelsunternehmen in Rjasan und im Rjasanskaja Gebiet.

"Land" ist heute das größte Netz von Supermärkten der Premium-Klasse in St.Petersburg

Das handelsnetz "Vivat" ist einer der Branchenführer im Einzelhandelsbereich des Kamagebiets.

X5 Retail Group N.V. ist ein Unternehmen Nr. 1 auf dem Markt des russischen Einzelhandels.

Unter den Kunden sind auch Busbahnhöfe, Verkaufsstellen, für elektronische Geräte, Netzgeschäfte in den Regionen. Diese Kammern wecken ein großes Interesse, da sie komfortabler als herkömmliche Aufbewahrungskammern sind. Für Handelszentren bieten wir automatische Aufbewahrungskammern mit eingebautem Geldscheineinzugsmodul oder, was aktueller und billiger ist, einem Münzbehältermodul an. Unser Unternehmen liefert die Kammern zu kürzesten Fristen, da die Kammern stets erhältlich sind.

Lenta ist eines der größten und sich dynamisch entwickelnden Einzelhandelsnetze in Russland. 
Das im Jahr 1993 in St.Petersburg gegründete Unternehmen ist seit 20 Jahren einer der Branchenführer des russischen Einzelhandels.

PRISMA ist ein finnisches Netz von Hyper- und Supermärkten

IKEA ist ein schwedisches Unternehmen, das bereits mehr als 60 Jahre Möbel sowie Interieurgegenstände mit eigenem Design schafft

Страницы